Tags:

Kallelse till alla medlemmar i Damkören Madrigalen rf.


Den 11.11.2021 kl.18.30 kallar styrelsen till extra insatt medlemsmöte angående beslut om att gå med i FSSFM samt FSD. Även alla som har paus får närvara, eftersom ni alla är medlemmar i föreningen. Mer information och röstning ges på mötet.
Välkomna!
Mvh, styrelsen

Comments are closed