Våren 1997 besökte Gunilla Luther-Lindqvist Nykarleby Damkörs vårkonsert. Hon blev inspirerad av ungdomligheten i kören och den fräscha repertoaren och började fundera på varför det inte fanns någon motsvarande kör i Jakobstad. Under försommaren blev funderingarna mer konkreta och tillsammans med bl a Saija Rankala beslöt man att grunda en ny damkör i Jakobstad. Man kontaktade Arbis som var positiva till idén, Anki Storrank kontaktades och blev körens första dirigent. Gunilla funderade ett tag på vad kören skulle heta och plötsligt slog henne ordet ”Madrigalen”, som var bekant från olika manskörskonserter.

Namnet betyder ”Lyrisk flerstämmig körsång från 1500-talet”. Repertoaren bestämdes till allt från musikaler och pop till romantiska musikaliska plock. Allt detta skedde med en väldig fart och redan den  18.9.1997 höll kören sin första övning på Svenska gården. Första uppträdandet var på Halpa Hallis trappa i december 1997.

Våren 1998 fick kören nya dirigenter; Görel Särs och Sanna Lindholm, som ledde kören ett och ett halvt år framåt. Den första riktiga konserten var ”vårkvitter” i maj 1998, samma sommar deltog kören i 3-förbunds sångfesten i Jakobstad. Hösten 1999 fick kören igen nya dirigenter, Annica Nyberg som fortsatte tom våren-02 och Ia Rönngård som dirigerade och inspirerade kören fram till 2009. Under 2001-2002 hade kören även en egen ackompanjatör i form av Tomas Enroth. År 2010 fungerade Kata Laakso som dirigent och konstnärlig ledare för kören. Ia Rönngård dirigerade kören från 2011-2020. Från hösten 2020 tillträdde Johan Tonberg som ny dirigent.

Kören har under årens lopp haft samkonserter med flera körer i nejden: Betaniakören, Sångarbröderna, Nykarleby damkör, damkören Nonen från Vasa och genom Pedersörebygdens sång- och musikförbund även med Jakobstads damkör. Vi har haft flera uppträdanden på olika åldringshem i nejden och bl.a. sjungit för Jakobstads Lucia, på Jakobs dagar, på kvinnodagsfester, på 1-maj-jippot i Kovjoki och på andra evenemang. Våren 2003 deltog kören första gången i Vasa körfestival. 2006 deltog vi i FSSM:s sångfest i Vasa, och hösten 2013 i Finlands svenska damkörsförbunds 25-års jubileumskonsert i Musikhuset i Helsingfors.

Körresor har fört oss till Tallinn, Stockholm, Kroatien, Spanien, Malta och Italien och kören har även hunnit med TV framträdande i ”Bumtsibum”. 10-års konserten hölls i mars 2008 då vi drog fullt hus på Optima. Sommaren 2008 deltog vi i första gången i en internationell körfestival utanför Barcelona i Spanien och tog med oss kontaketer och många fina minnen hem. I oktober 2011 reste Madrigalen iväg till Kroatien för att delta i en internationell sång- och musikfestival.

I november 2012 drog körens konsert ”Eufori!” mer än fullt hus i Runebergssalen i Jakobstad. Inspirerade av framgången tog kören itu med följande stora projekt: två konserter med svenska Sonja Aldén i Runebergssalen i oktober 2014 blev körens hittills största succé.

I november 2013 blev kören en registrerad förening: Damkören Madrigalen r.f.

I månadsskiftet oktober-november 2015 deltog kören i Malta International Choir Festival.

Hösten 2016 bjöd kören på tre föreställningar av den musikalisk-teatraliska evenemanget ”Madrigalenskap” i TT-Hallen i Jakobstad. Ett ”spektakel” skrivet av körens egna medlemmar och i egen regi, med egna sångare/aktörer.

Den 7 oktober 2017 firade kören 20-årsjubileum genom att ge två konserter i Schaumansalen i Campus Allegro i Jakobstad. Inbjudna gäster var Sonja Aldén, Hannah Norrena (som även fungerade som programledare) och Dennis Rönngård. Även körens egna sångare Annika Löv var solist.

Den 8 december 2018 framförde kören julkonserten ”Ljuset” i Jakobstads kyrka.

Hösten 2019 så bar det av till körfestival i Montecatini Terme i Toscana Italien.

Johan Tonberg tog över som dirigent hösten 2020.

Kören har haft varierande antal körmedlemmar under åren. Från dryga 30 i början till omkring 50 sångare våren 2019 och i nuläget är vi 35 aktiva korister. Repertoaren har också allt mer övergått från 3- till 4-stämmig. Tack vare våra dirigenter som lagt ner mycket tid på kören även utanför övningarna kan vi stoltsera med en hel del egna arrangemang.

Förutom det rent musikaliska fyller kören en viktig social funktion, man blir lätt ”galen i Madrigalen”. Vi träffas även utanför körövningarna, bl.a. för knytkalas och julfester, samt ordnar olika typer av mindre evenemang för allmänheten. Saknar ni serveringspersonal till ert bröllop? Madrigalen fixar också detta.
Vi uppträder också gärna då någon i kören gifter sig och har även sjungit då man haft begravning i familjen. Hittills har kören haft drygt 24 fantastiska år och ämnar fortsätta i samma anda!