Vi håller en gemensam kördag tillsammans med Jakobstads sångarbröder 14.5.2022.