Lena-Maria Lind, ordförande och IT – ansvarig, tel. 0505983146, damkorenmadrigalen@gmail.com
Johan Tonberg, dirigent, tel. 0504093085, johan.tonberg@gmail.com