Ordförande: Lena-Maria Lind
Vice ordförande: Mariann Hellnäs
Sekreterare: Anna-Lena Häggman
Kassör: Azra Arnautovic
Medlem: Nina Tonberg
Medlem: Malin Björn
Medlem: Linda Tallroth-Paananen
Suppleanter: Anna Sundgren-Pajukangas
och Ann-Charlotte Hanner
Dirigent: Johan Tonberg
Vice dirigent:
Verksamhetsgranskare: Åsa Kjellman
Suppleant för verksamhetsgranskaren:
Gunborg Henriksson
IT-ansvarig: Lena-Maria Lind