Ordförande: Lena-Maria Lind
Vice ordförande: Mariann Hellnäs
Sekreterare: Anna-Lena Häggman
Kassör: Sarah Kahari
Medlem: Nina Tonberg
Medlem: Malin Björn
Medlem: Linda Tallroth-Paananen
Suppleanter: Azra Arnautovič och Ann-Charlotte Hanner
Dirigent: Johan Tonberg
Vice dirigent: Azra Arnautovič
Verksamhetsgranskare: Åsa Kjellman
Suppleant för verksamhetsgranskaren: Annika Vikström
IT-ansvarig: Lena-Maria Lind