Ordförande: Lena-Maria Lind
Vice ordförande: Ann-Charlotte Hanner
Sekreterare: Pia-Maria Sjöström
Kassör: Maria Vilkas
Medlem: Nina Tonberg
Medlem: Johanna Nygård
Medlem: Anna-Lena Häggman
Suppleanter: Anna Sundgren-Pajukangas och Ia Rönngård
Dirigent: Johan Tonberg
Vice dirigent: Susann Kackur
Verksamhetsgranskare: Gun Inborr
Suppleant för verksamhetsgranskaren:
IT-ansvarig: Tiina Sjölund