Ordförande: Lena-Maria Lind
Vice ordförande: Ann-Charlotte Hanner
Sekreterare: Anna-Lena Häggman
Kassör: Maria Vilkas
Medlem: Nina Tonberg
Medlem: Pia-Maria Sjöström
Medlem: Linda Tallroth-Paananen
Suppleanter: Anna Sundgren-Pajukangas och Ia Rönngård
Dirigent: Johan Tonberg
Vice dirigent:
Verksamhetsgranskare: Gun Inborr
Suppleant för verksamhetsgranskaren: Gunborg Henriksson
IT-ansvarig: Lena-Maria Lind