Ordförande: Lena-Maria Lind
Vice ordförande: Maria Vilkas
Sekreterare: Linda Tallroth-Paananen
Kassör: Anna Sundgren-Pajukangas
IT-ansvarig: Tiina Sjölund
Medlem: Nina Tonberg
Medlem: Andrea Ojala
Suppleanter: Pia-Maria Sjöström och Susanna Frände
Dirigent: Ia Rönngård
Vice dirigent:
Körmamma på distans: Gunilla Luther-Lindqvist
Verksamhetsgranskare: Gun Inborr
Suppleant för verksamhetsgranskaren: Josefine Ehnström
Ansvariga för uppvaktningar: Josefine Ehnström och Petra Sandstedt