MAP står för ”Madrigalens anonyma pidroiter”. Alla körmedlemmar (och vissa ständiga stödmedlemmar) som vill är hjärtligt välkomna med. Vi samlas med ojämna mellanrum hemma hos varandra eller någon annan stans och spelar pidro och minglar, ibland en stund på kvällen, ibland mer eller mindre halva natten.Dessutom kommer nästan alltid pidrokorten fram på olika bussresor. Om man inte har spelat pidro innan eller vill fräscha upp sina kunskaper finns reglerna på sidan ”Pidro online” på www.pidro.net där man även kan öva upp sin pidroförmåga på nätet). Man är även välkommen med i MAP fast man inte vill spela pidro, man kan i såfall koncentrera sig på att mingla, hjälpa till med poängräkning (man kan vid behov medta miniräknare) eller berätta dåliga vitsar. Ibland blir det ingen pidro alls utan mer eller mindre djupsinniga diskussioner.