Termer i pidro

Omgång är en del av ett spel och omfattar en kortutdelning. Under en omgång står 14 poäng på spel.
Varv eller stick är en del av en omgång när varje spelare sätter ett kort vardera i samma färg (om man inte är utan kort i färgen som spelas).
Färg eller sort är benämningen på den sort man spelar i, t.ex. hjärter, spader, …osv.
Pidror är båda femmorna i den färg som spelas (Hjärter och ruter fem, alternativt spader och klöver 5).
Poängkort är Esset = 1p, Knekten = 1p, Tian = 1p, Tvåan = 1p, 2 st Pidror = 5p vardera. Totalt alltså 14p.