Vill du börja sjunga i Madrigalen? 

Du kan anmäla dig till Arbis i Jakobstad eller kontakta vår dirigent Johan Tonberg,
tel. 0504093085, johan.tonberg@gmail.com